Ďakujeme za záujem. Zber podnetov sme uzavreli. Momentálne spracovávame odpovedi, aby sme ich čoskoro uverejnili.
Výstup z odpovedí dotazníka bude zverejnený 10.7.2021.